Agenda 2020

   
? januari   Kerstbomenactie
2 april   Jaarvergadering
2 mei   Zomerbloeiers- en potgrondactie
3 mei   Deelname Korentreffen Leudalzangers
10 mei   Deelname Cultuurweek Neeritter
14 juni   Sacramentsprocessie
?   Jaarlijkse activiteit i.p.v. Caeciliafeest
9 juli   Laatste repetitie (openbaar bij Forellenvijver Heioord)
27 augustus   Eerste repetitie, start zangseizoen
7 september   Start week van de donateursactie
13 september   Deelname Open Monumentendagen
20 september   Lambertusprocessie
18 oktober   Deelname Concert Avanti Ell
21 november   Caeciliamis met bijeenkomst
13 december   Adventsconcert 15.30 uur
25 december   Mis 1e Kerstdag
27 december   Winterwandeling